Toestemming zonnepanelen!

Wat heeft het lang geduurd maar eindelijk hebben we toestemming voor zonnepanelen! Er is achter de schermen hard aan gewerkt. Nu nog de laatste financiering rondkrijgen. Alles is zoveel duurder geworden.

Het volgende bericht mag de wereld in:

De herontwikkeling van de Bethelkerk (Burg. Norbruislaan) gaat de volgende fase in, gisteren hebben we de omgevingsvergunning ontvangen. Kerk op Zuilen, Blossom en de Protestantse Gemeente Utrecht zijn blij met deze stap. In het gebouw komt beneden een kerkzaal; boven worden zeven huurappartementen en drie koopwoningen gebouwd. Toekomstige bewoners van de zeven appartementen vormen samen het buurtklooster.

We zijn nu afhankelijk van fondsenwerving.. In de afgelopen 2 jaar, waarin we wachtten op de omgevingsvergunning, zijn de bouwkosten fors gestegen. Zo fors dat het noodzakelijk is om extra gelden te gaan werven bij fondsen en via subsidies om de begroting sluitend te krijgen.
In de tweede helft van volgend jaar is er zicht op de bijdragen van externe fondsen. Als de begroting dan dekkend is, kan de bouw beginnen.